За нас

Фирма „НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съществува от 2004 г. и е правоприемник на ЕТ „Неострой—Стоян Груев“ регистрирана и действаща от 1992 г.

Дружеството се управлява и представлява от двама строителни инженери, специалност ПГС.

Направленията на дейността на фирмата са следните:

 • Строителна дейност
 • Проектантски услуги
 • Инвеститорска и предприемаческа дейност
 • Счетоводни услуги в строителният и др.отрасли
 • Услуги със строителна механизация
 • Строителство, реконструкция и саниране на жилищни сгради, офиси, търговски и промишлени обекти /автосервизи, производствени сгради и др./;
 • Довършителни и ремонтни работи, сухо строителство;
 • Строителни хидро- и топлоизолации;
 • Инсталационни работи.

Екипа на фирмата се състои от специалисти с инженерно-строително, архитектурно и икономическо образование с различни профили.

За изпълнение на строително–монтажните работи разполагаме с:
 • квалифицирани групи, оборудвани със съответният лек механизиран инструмент;
 • кофражни комплекти;
 • бусове и лекотоварни автомобили;
 • складова база;
 • строителна механизация.

С обекти, изпълнени от фирмата може да се запознаете от приложени препоръки от по-крупни инвеститори.

Съвместно с утвърдени партньори, „НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД изпълнява и инсталационни видове СМР по части ОВиК, Електро, Дограми и съпътстващи работи.

„НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД коректно изпълнява поетите задължения и срокове на изпълнение според договорните условия, като гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи.
През периода 1992–2021 год. фирмата успешно се наложи на строителния пазар, чрез коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ и фирмен контрол за качество, прилагане на съвременни технологии и материали и обновяване на леката, средна и тежка механизация на фирмата.


ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ с които фирмата е партнирала и работи понастоящем са значителен брой. Част от тях са:
Снимки на наши обекти
 • “AIR FRANCE”:
 • “Дару Кар” АД“:
 • “СКИПТЪР” ООД:
 • “ДЕНТАЛ ДЕПО РиК” ООД:
 • “BRAIN STORM CONSULT”:
 • “ФАБРИАНО” ООД:
 • “СОФИЯ СЕНТРАЛ ПАРК” ЕАД:
 • СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ИСКЪР
 • ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
 • ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 • МЕТРОПОЛ-СОФИЯ ООД
 • КАПИТОЛ ГРУП ЕООД
 • ЦДГ №108 ДЕТСКО ЦАРСТВО,СТОЛИЧНА ОБЩИНА  Р-Н ИСКЪР
 • ОДЗ №13 КАЛИНКА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА  Р-Н ИСКЪР
 • ОДЗ №96 РОСНА КИТКА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА  Р-Н ИСКЪР
 • СТОРЕ ЕООД
 • ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
 • Д И Д АРХИТЕКТИ ЕООД
 • АСОЦИАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
 • ТОЛИМ ООД
 • БЛД ОФИС ПАРК ООД
 • „МО КОНСЕПТ” ЕООД
 • “АРКО ИРИС” ООД:
 • “МЕГАЛ 2001” ЕООД:
 • “Ловеч пропъртис мениджмънт” ООД;
 • “БЛЕЙЗ” ЕООД:
 • НЕК – АД “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”:
 • „РУНО КОМЕРС” ЕООД:
 • “ХАИ ТЕК” – ЕТ “НОЛА”;
 • ЕТ “ПАНАЙОТ КИРИЛОВ – ЕКСПРЕС”:
 • ЕТ “Димитър Златков”;
 • “ЗЛАТАРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
 • “ЕЛИ КОМЕРС” ЕООД:
 • … както и множество магазини и фамилни сгради на частни лица.

Фирма „НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД разполага с квалифициран инженернотехнически персонал и специализирани бригади за изпълнение на своята дейност.

Top